Voor het bouwen van een houtskeletbouw  tegen economische kosten zonder te besparen op de kwaliteit, is een prefab huis of, zogenaamd, houten ruwbouw paneelhuis een geweldige oplossing. Door de juiste bouwresoluties en technologieën te kiezen, is het mogelijk een dergelijk prefab huis te bouwen – duurzaam, duurzaam, energie-efficiënt en economisch, zowel wat de bouw- als de gebruikskosten betreft.

Geprefabriceerd huis – mogelijk te bouwen in een zeer korte tijd

Het type van een geprefabriceerd huis, dat verschilt van het modulaire huis in het geval dat het herhalende element niet een module is voor een gehele, ingebouwde ruimte, maar als afzonderlijke panelen – vlakken. Panelen worden geproduceerd in de fabriek, in overeenstemming met het geplande gebruik (buitenmuur, een binnenmuur, dekking, dakbedekking, enz.), montage noodzakelijke isolatie en verwarming isolatiemateriaal lagen. In een fabriek worden materialen geproduceerd, die geschikt zijn in geval van afmetingen, het houten geraamte met ingebouwde extra verankeringen en assemblageverbindingen die verticale, horizontale en diagonale elasticiteit verschaffen, waardoor de duurzaamheid van de gehele constructie van het gebouw wordt gewaarborgd. Het houten geraamte in een geprefabriceerd paneelhuis is een schottenconstructie en is versierd met een fineerhouten schild en karton. Binnenin het paneel van het prefab huis bevindt zich verwarmingsisolatiemateriaal, dat tegelijkertijd zorgt voor zowel verwarmingsisolatie als geluidsisolatie. Nadat de kant-en-klare houten ruwbouwpanelen uit de fabriek naar de bouwplaats zijn vervoerd, is het prefab-huis ter plaatse gemonteerd. In het geval van vergelijking – het is als lego blokjes.

Rationele en economische aspecten bepalen het feit, dat het geprefabriceerde huis is gemaakt van in de fabriek gemaakte modules of, zogenaamde, kant-en-klare houten panelen. In een fabriek is een houten geraamte geproduceerd, geschikt voor precieze afmetingen, met ingebouwde extra verankeringen en hulpstukken die zorgen voor verticale, horizontale en diagonale stabiliteit, waardoor de duurzaamheid van de gehele structuur van het gebouw wordt gewaarborgd. Nadat de kant-en-klare houten ruwbouwpanelen uit de fabriek naar de bouwplaats zijn vervoerd, is het houten ruwbouwhuis ter plaatse gemonteerd.

Deze technologie laat ons toe zowel de arbeidskosten te verminderen als het bouwproces aanzienlijk te versnellen, en dat is de reden, waarom de bouwkosten verminderen. Bovendien heeft de bouw van een geprefabriceerd huis een relatief minimaal bouwverbruik en een zeer kleine hoeveelheid bouwmaterialen, wat natuurlijk een kostenverlagende factor is. In de prefab woningbouw versterken en versterken de gebruikte materialen elkaars functionaliteit, wat laat werken in

Voordelen

Een van de voordelen van een geprefabriceerd huis is, dat de in de fabriek gemaakte panelen bestaan uit een hermetische huisconstructie, zonder stof, vochtigheid tijdens het bouwproces. In vergelijking met het modulaire huis, waar het interieur van de module echt klaar is, moet men in een paneelhuis binnen- en buitenversieringen, ventilatie, verwarming, kanalisatie enz. kwesties oplossen. Daarom moet men nog even wachten met het betrekken van een nieuw huis.

In het geval van het ontwerp, heeft het geprefabriceerde huis meer variatie dan het modulaire huis, waardoor er meer paneelcombinaties mogelijk zijn. Wat betreft de grootte van het huis, is het paneelhuis niet zo beperkt als een modulair huis. Geprefabriceerde woningen kunnen zelfs worden onderscheiden van houten ruwbouwwoningen die ter plaatse worden gebouwd, aangezien zij de bouw van meerdere verdiepingen mogelijk maken.

Indien voor een modulair huis kan worden volstaan met betonnen, bakstenen of metalen dragers en schroefvoeten, dan zijn de traditionele dragers van het paneel- of basistype beter geschikt voor het paneelhuis.

Als voor een modulair huis voldoende is aan betonnen, bakstenen of metalen ballast en schroefbasisverbindingen, dan is voor een paneelhuis beter een traditioneel plank- of plaattype funderingen, dat zijn lichte constructies, eenvoudiger funderingen. Het standaard productieproces zorgt voor kwalitatieve bouweenheden en het vermijden van koudebruggen. Voor zover in het producerende en montageproces de beroeps apart nemen, en de productie strikt wordt gecontroleerd, verstrekt het een perfect uiteindelijk resultaat. Als tijd geld is, dan is een zeer belangrijke factor, bij het overwegen van de aankoop van een paneelhuis, de montagesnelheid – het is mogelijk om panelen in 3-5 dagen te monteren – het verminderen van het montagepersoneel voor minder tijd resulteert in lagere kosten.

De productie van een Houtskeletbouw huis is snel – ongeveer twee maanden. Aansluiten in een fabriek en montage ter plaatse, omdat er geen “natte” werkzaamheden zijn – beton, uitlijnen van aansluitingen en andere werkzaamheden, waarbij gewacht moet worden op het opborrelen van natte materialen.